Saturday, July 22, 2006

Ангараг гариг дээрх гадны биет / Strangers on Mars / Странники на Марсе

Тайлбар: Энэ бол Ангараг гаригийг судлах Спирит станцын өвлийн байрлалаас хад чулуу бүхий Гусевийн тогоо руу харсан зураг юм. Хар чулуунууд болон алсад харагдах толгод нь энэ хавийн газрын онцлог боловч яг камерын өмнө байгаа хоёр цагаан өнгийн чулуу нь Спиритийн нэгэн адил Улаан гаригийнх биш бөгөөд төмөр солир байж магад гэж таамаглагдаж байгаа. Антарктидын газруудын нэрээр албан бус байдлаар нэрлэгдээд байгаа уг хоёр чулуунд “Zhon Shan” болон “Аланы толгод” гэсэн нэр өгсөн. “Zhon Shan” гэдэг нь Хятад улсын Антарктид дахь баазын нэр юм. “Аланы толгод” гэдэг нь мөстсөн газар байдаг ба тэндээс Ангарагийн солирууд ихээр олдсон бөгөөд Ангарагийн микробын чулуужсан хэлбэрийг агуулсан шинжтэй гэж үздэг ALH84001 хэмээх маргаантай солир ч олдсон байдаг.

Explanation: This view from the winter station of Mars Exploration Rover Spirit, looks across the rock strewn landscape of Gusev Crater. The dark boulders and distant hills are characteristic of the region, but the two light colored rocks in the foreground of this cropped image are - like Spirit itself - most probably strangers to the Red Planet, believed to be iron meteorites. Informally named for sites in Antarctica they have been dubbed "Zhong Shan" and "Allan Hills." Zhong Shan is the Antarctic base of the People's Republic of China. Allan Hills is the icy location where many Martian meteorites have been found on planet Earth, including the controversial ALH84001, suggested to contain evidence for fossilized Martian microbial life.

Пояснение: Эта фотография была сделана с места зимней стоянки марсохода Спирит и охватывает каменистый ландшафт кратера Гусева. Для этой холмистой местности характерны разбросанные темные камни, тогда как на переднем плане фотографии вы видите светлые булыжники. Они, как и Спирит, скорее всего, являются странниками на Красной планете, в частности, вполне возможно, что это железные метеориты. Неофициально эти булыжники назвали как и области в Антарктиде - "Жонг Шан" и "Холмы Аллана". Жонг Шан - место в Антарктиде, где находится антарктическая база Китая. Холмы Аллана - ледяная местность, где было обнаружено множество метеоритов с Марса, в том числе ALH84001, который предположительно содержит окаменелые марсианские микробы.