Sunday, April 5, 2015

75. Тереза эх (Mother Teresa)(1910-1997)

"Зүтгэхийн тулд гараа, хайрлахын тулд зүрхээ өг"Тереза эх - цагаан сари, хуучин сандалаараа төвөггүй танигддаг тэрээр мянга мянган хүмүүсийн хувьд жинхэнэ сахиусан тэнгэр нь болж байлаа. Сайн санаат гэлэнмаа эд баялаг, нэр хүндэд тэмүүлдэггүй, харин өөрийн ганц зорилгоо өвчтэй, сул, дарлагдсан нэгэнд туслах гэж тодорхойлжээ. Түүний хувьд хүний үндэстэн, шашин болон нийгмийн ялгаа чухал бус байсан ба хүн бүрийг Бурхны хүүхдүүд гэж нэрлэн хайрлаж, амьдралыг нь аварч байлаа. Түүнийг гэгээнтэн гэж өргөмжилсөн боловч тэрээр хүнийг эдгээдэггүй харин түүнд найдвар болон хайрыг хүртээдэг байсан нь ихэвчлэн жинхэнэ гайхамшиг болдог байжээ. Тереза эхийн гэрэлтсэн нүд болон сайхан инээмсэглэл нь Калькуттын ядуусын хорооллынхны ч, нэртэй улстөрчид, бизнесменууд, сүмийнхэн гэх мэт дэлхийн нэртэй хүмүүсийн ч сэтгэлийг хөдөлгөдөг байв. Тэрээр үргэлж "Өөрийгөө бусад хүмүүсийн төлөө зүтгэхэд зориулах нь л их баяр баяслыг авчирдаг" гэж хэлдэг байсан ба бүх амьдралынхаа туршид хэрэгцээтэй хүмүүст хайрыг тарааж зовлонг нь хуваалцсаар байжээ.