Friday, November 28, 2008

Эдмонтон дээр унасан галт бөмбөг / Fireball Over Edmonton / Болид над ЭдмонтономТайлбар: Хэрэв таныг машинтайгаа гудамжаар явж байтал нүдний чинь өмнө тэнгэрээс ямар нэг зүйл унаж байгаа харагдвал яах вэ?
Ийм үзэгдлийг төв Канадын өмнөд хэсгээр өнгөрсөн долоо хоногт нэлээд олон хүн ажиглажээ. Тэр өдөр хурц гэрэл цацруулсан 1-2 м хэмжээтэй солирын биет 2008 оны 8 сарын 20-нд нар шингэсний дараа сансрын гүнээс тэнгэр рүү орж ирсэн байна. Энэ солирыг олон хүн зургийн аппарат болон видеокамераараа бичиж авчээ. Өнөөдрийн энэ бичлэгийг Канадын Альберта мужийн төв болох Эдмонтон хотын цагдаагийн машинд суулгасан бичлэгийн төхөөрөмжөөр бичиж авсан байна. Гэрчүүд хоёр ч удаа гэрэл цацрахыг харсан тул энэ нь солир Дэлхийн агаар мандал дундуур явж өнгөрөхдөө хуваагдсан гэсэн үг юм. Олон цэгээс авсан солирын зургуудыг цуглуулж, гурвалжны аргыг ашиглан эрдэмтэд объектийн траекторийг тооцоолон шатаагүй үлдсэн хэсгүүд хаана буусан байж болохыг тодорхойлдог. Хэрэв энэ нь амжилттай болбол холоос ирсэн эртний сүүлт одны эсвэл солирын хэлтэрхийг олсноор дэлхийн болон нарны системийн үүслийн тухай судалгаанд нэмэр болж болох юм.

Explanation: What if you're driving down the street and an object from space shoots across the sky right in front of you? Such was the case last week for many people in south central Canada. Specifically, an extremely bright fireball, presumably a desk-sized meteor from deep space, flashed across the sky just after sunset on 2008 November 20. The bright fireball was recorded on many images and movies, including the spectacular video shown above that was captured by a dashboard camera of a police cruiser in Edmonton, Alberta, Canada. Because at least two streaks appear to be visible, the falling object likely broke up into pieces as it fell deep into Earth's atmosphere. By triangulating fireball images from several simultaneously recorded sources, astronomers hope to find an approximate orbit from whence the object came, as well as the likely place(s) on Earth where large pieces would have impacted, were they to have survived entry. In the best case scenario, pieces would be recovered from a known deep space comet or asteroid, giving humanity an unprecedented look at an ancient object that likely holds clues to the early years of our Earth and the Solar System.

Пояснение: Представьте, Вы едете по улице в машине, и тут какое-то небесное тело вдруг пролетает по небу прямо перед Вами. Как бы Вы себя почувствовали? Именно это произошло с многими жителями южных областей центральной Канады 20 ноября. В тот день сразу после захода Солнца по небу пролетел исключительно яркий болид, который, по всей видимости, был метеорным телом размером 1-2 метра. Этот болид был запечатлен многими на свои фотоаппараты и видеокамеры. Сегодняшний видеоролик был снят камерой, установленной на приборной панели полицейской машины в канадском городе Эдмонтон, столице провинции Альберта. Очевидцы видели по крайней мере две вспышки, то есть скорее всего падающее тело в процессе падения сквозь земную атмосферу. развалилось на кусочки. Используя изображения болида, снятые одновременно из разных мест, методом триангуляции астрономы пробуют вычислить приблизительную траекторию небесного тела, чтобы определить места на поверхности Земли, где вероятно можно будет найти упавшие несгоревшие куски этого тела. При самом благоприятном стечении обстоятельств можно будет найти обломки какой-то известной кометы или астероида, что даст людям возможность исследовать этот очень древний космический объект. Возможно, это позволит лучше понять ранние эпохи жизни Земли и Солнечной системы.