Saturday, October 15, 2016

Хорватын програмчлалын онлайн олимпиад #1

Сүүлийн 3 бодлого:

Бодлого Mag
Бодлого Kralj
Бодлого Vjeτtica
Хорватын Програмчлалын Онлайн Цуврал Олимпиадууд эхэллээ. Монголын Мэдээлэлзүйн Олимпиадыг Зохион байгуулах Хорооноос 2015 онд хийсэн тохиролцооны дагуу энэ жил ч мөн уг олимпиадуудын бодлогууд монгол хэл дээр орчуулагдсан байх болно. Та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

Хуваарь:

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #1
2016-10-15 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #2
2016-11-05 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #3
2016-11-26 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #4
2016-12-17 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #5
2017-01-14 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #6
2017-02-04 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #7
2017-03-04 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Зуны болон өвлийн цагийн шилжилтээс болж нэг цагаар зөрж магадгүйг анхаарна уу.

Мөн 2017 оны 3 сарын 25-нд болох Хорватын Улсын Мэдээлэлзүйн олимпиадыг орчуулах эрхийг авсан эсэхээ хавар мэдэгдэх болно.

http://hsin.hr/coci/

Thursday, December 17, 2015

u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" хичээлийн 70 оноо

Оноогоо хараад, орхигдсон оноо байвал 2015 оны 12 сарын 19-ний 13.00 цагаас өмнө мэйл бичээрэй.

ЭНД дарж оноогоо харна.

Friday, December 11, 2015

Translation error in Mongolian Windows 8.1 interface

When you copy a big file from one location to another you can see a dialog box:The word "about" has at least two widely used senses:
1. approximately
2. regarding

In Mongolian version the word "about" was translated into "тухай" which is the second sense. It makes Mongolian users think about philosophical meaning of seconds or time. :D. For me I remember about the book by great scientist Stephen Hawking "A brief history of time".