Saturday, January 24, 2015

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Интернетээс хоёр дахь жилдээ татварын буцаалт авахад бүрдүүлэх материал хайгаад олигтой материал олсонгүй. Харин дүүргээс өнгөрсөн жил авсан үрчгэр цаасан дээр эхний, хоёр дахь жилийн бүрдүүлэх материал гээд ийм юм байжээ.Бүр дэлгэрэнгүй нь энд байна.