Saturday, January 28, 2012

Шинээр элссэн магиструудад санал болгох дипломын сэдвүүд

Магистрын дипломын сэдвүүд:
1. Хамгийн их энтропийн аргыг ашигласан текст ангилагч

2. Хамгийн их энтропийн аргыг ашигласан үг ангилагч

3. Нейроны сүлжээг ашигласан текст ангилагч

4. Нейроны сүлжээг ашигласан үг ангилагч

5. Ойрын хөршүүд ашигласан текст ангилагч

6. Ойрын хөршүүд ашигласан үг ангилагч

7. Тулгуур векторын машин ашигласан текст ангилагч

8. Тулгуур векторын машин ашигласан үг ангилагч

3. Шийдвэрийн мод ашигласан үг ангилагч

Хаврын улиралд төслийн ажил удирдах сэдвүүд

Видеопрокатын газрын бүртгэлийн систем

Автовокзалын бүртгэлийн систем

Гэрийн номын сангийн програм хангамж

Хоолны жор технологийн бүртгэлийн програм

Шуудангийн салбарын програм хангамж

Хэвлэлийн газрын бүртгэлийн систем

Шувууны фабрикийн бүртгэлийн систем

Үсчний газрын бүртгэлийн систем(авчихсан)

Талхны цехийн бүртгэлийн програм

Цахим номын архив

Үнэт эдлэлийн дэлгүүрийн бүртгэлийн систем

Гурван хэмжээст огторгуйд олон объектын хөдөлгөөнийг дүрслэх нь

Ширхэгүүдийн системийг ашигласан галын дөлний загвар (авчихсан)

Генетик алгоритм ашиглан бүхэл тоон функцийн максимумыг олох програм

Объект хандалтат технологи ашигласан олон оронтой тооны машин


Сэдэв авахдаа дипломын нарийн бичиг Г. Болд-Эрдэнэд хандана уу. Дээрх жагсаалтанд сэдвийг оюутан сонгосон эсэх нь байхгүй байгаа.

Хаврын семестрт диплом удирдах сэдвүүд

Сэдвийн нэр
Ургийн модны програм

Ургийн модны вэб сайт

"ӨСУС-үүдийн гүйцэтгэлийн харьцуулалтын хэрэгсэл"

Олон тоглогчтой онлайн тоглоом

Мэдлэг хуваалцах вэб сайт

Шалгалтын хариултын шаблон шалгах програм (авчихсан)

Програмуудыг хар хайрцагны аргыг ашиглан автоматаар тестлэх систем

Хичээлийн хуваарь зохиох програм

"Төсөөтэйн вектор ашигласан хайлтын системийн загвар"

Орчуулгын санах ойн програм


Сэдвийн англи нэр

Genealogy tree software

Genealogy tree website

"A Benchmarking Tool for Database Management Systems"

Online multiplayer game

Knowledge-sharing website

Examination answer sheet checker software

Software testing system using black-box method

Scheduling software

Search system model with similarity vector

Translation memory software


Сэдэв авахдаа дипломын нарийн бичиг Г. Болд-Эрдэнэд хандана уу. Дээрх жагсаалтанд сэдвийг оюутан сонгосон эсэх нь байхгүй байгаа.