Monday, December 28, 2009

Java-гийн ном

Д. Энхжаргал багшийн бичсэн "Объект хандлагат програмчлал. Java" номыг 200 тоотоос ирж авч болно. Эхний 5 хүнд жинхэнэ Египет папирусаар хийсэн хавчуурга дагалдуулна. :)
Хавар "Объект хандлагат програмчлал" хичээл уг номоор явах тул их л нэмэр болох болов уу.

Saturday, December 19, 2009

SW320 Төслийн 70 оноо

Энд дарж үзнэ. Элдэв дутуу оноо байгаа мэт санагдвал орой 18.00 цагаас өмнө холбоо барина уу. Миний утас энэ хажуу талын багананд байгаа.

MT521 Кодчиллын онолын математик

30 онооны шалгалт 2009 оны 12 сарын 20-ны бүтэн сайн өдрийн 10.00 цагаас 206-д болно. Хуваарь хараагүй хүмүүст зориулав.

Friday, December 18, 2009

Friday, December 11, 2009

CS200 Ц. Энхбилэг багшийн оюутнуудын 70 оноо

CS200 С. Бауырбек багшийн оюутнуудын 70 оноо

Үндэсний програмчлалын олимпиадын сорил №3

http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=12&page=show_contest&contest=246 сайт дээр 12 сарын 19-нд болно. Бодсон бодлогын тоогоор нэг оноо авна.

Багуудын бүрэлдэхүүнийг дахин сануулъя:
1. sw09d051, sw09d078, sw09d015
2. sw09d029, hw09d030, sw09d066
3. sw09d003, sw09d202, sw09d212
4. hw08d035, sw09d002, sw09d071
5. sw09d064, sw09d044, sw09d020
6. sw09d021, sw09d079, sw09d037
7. hw09d002, sw09d019, sw09d027
8. sw09d070, hw09d013, sw09d010
9. sw09d031, sw09d400, sw09d030
10. sw08d050, sw09d052, sw08d037
11. hw09d240, ?, ?

Thursday, December 10, 2009

CS200 70 оноо

Энд дарж ороод Нийт гэсэн баганыг үзнэ үү. Дутуу тавиулсан оноо байвал 5 дахь өдрийг дуусахаас өмнө ирж хэлэхгүй бол энэ чигээрээ сургалтын албанд очно.

Wednesday, December 9, 2009

SW316 70 ОНОО

Энд дарж сүүлийн баганыг үзнэ үү. Бутархай тоонуудыг бүхэл болгож тоймлох болно. Элдэв оноог орхигдуулсан байвал 4 дэх өдрийг дуусахаас өмнө ирж мэдэгдэнэ үү. 5 дахийн өглөө эрт вэб рүү оруулаад сургалтын албанд өгнө.

Tuesday, December 8, 2009

SW316 Лекц №15

SW316 Лекц №14

SW316 Лекц №13

SW316 Лекц №12

CS200, SW316, MT721 Төлбөрөө дутуу хийсэн оюутнуудад

Сургалтын албанаас сургалтын төлбөрөө дутуу хийсэн оюутнуудад сургалтынх нь дүнг тавихгүй байх шийдвэр ирсэн тул доорх оюутнууд хурдан төлбөрөө дуусгана уу. 5 дахь өдрөөс өмнө дуусгаагүй бол дүнг оруулахгүй.


Monday, December 7, 2009

CS200 Лабораторын ажлуудын дүн (А. Хүдэр)

Бүх лабораторын ажлын дүн гарсан тул энд дарж үзнэ үү.

Лабораторын ажил бүр 2 оноотой байсан ба 3 бодлого бодсон оюутан ч 2 оноо авна гэж тооцож байлаа. Гэвч нэмэлт оноо өг гэж зарим оюутнууд хүсэлт явуулж байгааг харж үзээд CS200 орж байгаа гурван багш нар бүгд лабораторын оноогоо бодсон бодлогын тоогоор гаргах шийдвэр гаргалаа. Иймд идэвхтэйгээр бүх бодлогоо бодож байсан оюутнууд дээд тал нь 12 оноо нэмж авах боломжтой болов.

Энхбилэгийн дүн

Энхбилэг дээр суудаг буюу 1-1,2-4,2-5,3-6,3-7,4-3 дээр суудаг хүүхдүүд лабратор дээрээ ирж дүнгээ гаргуулаарай. Зарим нэг хүмүүсийн Код, юсернайм нь зөрсөн учир ирж учраа олох хэрэгтэй байна. 4 дэх өдрөөс хойш элдэв асуудлыг авч хэлэлцэхгүй болно.

Сорил 2 дээр будлиан гарсны улмаас хүчингүйд тооцсон ч сүүлд сууж өгсөн хүүхдүүдийн шалгалтыг тооцох талаар бусад багш нартай санал бодлоо солилцох болно.

Энхбилэг

Энхбилэгийн дүн

Энхбилэг дээр суудаг буюу 1-1,2-4,2-5,3-6,3-7,4-3 дээр суудаг хүүхдүүд лабратор дээрээ ирж дүнгээ гаргуулаарай. Зарим нэг хүмүүсийн Код, юсернайм нь зөрсөн учир ирж учраа олох хэрэгтэй байна. 4 дэх өдрөөс хойш элдэв асуудлыг авч хэлэлцэхгүй болно.

Сорил 2 дээр будлиан гарсны улмаас хүчингүйд тооцсон ч сүүлд сууж өгсөн хүүхдүүдийн шалгалтыг тооцох талаар бусад багш нартай санал бодлоо солилцох болно.

Энхбилэг

Sunday, December 6, 2009

CS200 Сорил-2-ын тухай

Сорил-2-ын материал буруу хэвлэгдсэнээс болж хүчингүй боллоо. Дахин сорил авахад анги хүрэлцэхгүй тул Сорил-1-ийн оноогоор тооцно.
Сорил-1 дээр ирээгүй, 0 оноо авсан оюутнуудаас сүүлийн лекцүүд дээр дахин авна.

Friday, December 4, 2009

CS200 Сорил - 2

Сорил - 2-ыг 130, 205, 206, 209, 307 тоот ангиудад авна. Анги тус бүрд орох ёстой оюутнуудын нэрсийг хаалган дээр нь наасан байна.

Thursday, December 3, 2009

CS200 Сорил - 2

Сорил - 2-ыг энэ бүтэн сайн өдөр буюу 2009 оны 12 сарын 6-ны 10 цагаас авна. Анги нь маргааш тодорхой болж энэ сайт дээр гарна.

Сорил 2-т бэлдэхэд зориулж Сорил-1-ийн зөв хариултыг гаргав. Доорх вариантууд дээр дарж үзнэ.

А вариант
Б вариант

CS200 Сүүлчийн бие даалтын ажлууд

Бие даалт 3,4-өө 16-р долоо хоногийн 4-4-р пар хүртэл өгч болно. Сүүлийн өдөр болтол хойш тавихгүй байх хэрэгтэй.
Бусад лабораторын багш нар дээр суудаг оюутнуудад хамаарахгүй.