Saturday, January 19, 2013

2012-2013 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд удирдсан ажлууд

Төсөл

Tower Defence төрлийн тоглоомын програм, Ц. Наранбаатар

Диплом

Марковын загвар ашиглан Латин галигийг Кирилл рүү хөрвүүлэх програм, Б. Адъяа

Магистр

Хамгийн их энтропийн арга ашиглан мэдээ ангилах програм, В. Лут-Очир