Tuesday, February 23, 2010

Үндэсний програмчлалын олимпиадын 5-р сорил болж өнгөрөв

http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showContestProblems.do?contestId=305

Friday, February 5, 2010

ШУТИС КтМС -ийн 2005 оны өвлийн төгсөлтийн ажлын бичиг баримтууд

Энд дарж татаж авна уу. Уг архивт програм хангамж мэргэжлийн 18, мэдээллийн систем мэргэжлийн 4, оройн ангийн 2 дипломын ажил байгаа.