Wednesday, July 27, 2011

Facebook-ээс яршиг төвөгтэй "нөхөр"-ийг устгах

Facebook дээрээс "найзыгаа" устгахын тулд дараах үйлдлүүдийг хийнэ:
1. Доорх зурагт үзүүлснээр цонхны баруун дээд өнцөгт байх Account tab дээр дарж Edit Friends - ийг сонгоно.

2. Ингэсний дараа "Recently Interacted" буюу саявтархан харилцсан найз нарын жагсаалт гарах ба бүх найз нарынхаа жагсаалтыг гаргахын тулд "All friends"-ийг сонгоно. Мөн Search дээр хэрэглэгчийн нэрийг нь бичсэн ч болно.
3. Устгах гэж байгаа "найзынхаа" ард байгаа х товчийг дарна.
4. "Remove from Friends" дээр дарж баталгаажуулна.

Monday, July 25, 2011

Улаанбаатарыг донсолгосон хорхой