Saturday, October 15, 2016

Хорватын програмчлалын онлайн олимпиад #1

Сүүлийн 3 бодлого:

Бодлого Mag
Бодлого Kralj
Бодлого Vjeτtica
Хорватын Програмчлалын Онлайн Цуврал Олимпиадууд эхэллээ. Монголын Мэдээлэлзүйн Олимпиадыг Зохион байгуулах Хорооноос 2015 онд хийсэн тохиролцооны дагуу энэ жил ч мөн уг олимпиадуудын бодлогууд монгол хэл дээр орчуулагдсан байх болно. Та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

Хуваарь:

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #1
2016-10-15 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #2
2016-11-05 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #3
2016-11-26 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #4
2016-12-17 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #5
2017-01-14 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #6
2017-02-04 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Хорватын Програмчлалын Онлайн Олимпиад #7
2017-03-04 22:00 (Улаанбаатарын цагаар)

Зуны болон өвлийн цагийн шилжилтээс болж нэг цагаар зөрж магадгүйг анхаарна уу.

Мөн 2017 оны 3 сарын 25-нд болох Хорватын Улсын Мэдээлэлзүйн олимпиадыг орчуулах эрхийг авсан эсэхээ хавар мэдэгдэх болно.

http://hsin.hr/coci/