Wednesday, April 20, 2016

2015 оны Олон улсын мэдээлэлзүйн олимпиадад оролцох сурагчдаас ШУТИС, МХТС-ээс авсан сорилын бодлого, тест

Сум
Сегмент
Ундааны автомат
Сонгууль

No comments: