Wednesday, January 27, 2010

Үндэсний олимпиадын сорил №4

http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/contestInfo.do?contestId=304 сайт дээр
2010 оны 01 сарын 30-нд 12.00-17.00 цагуудад болно.
Интернетгүй оюутнууд 202-т ирж сууж болно.

No comments: