Tuesday, December 7, 2010Хуудасны тоо: 168
Үнэ: 5000 төгрөг.
Утас: 99068710
КтМС-ийн 200 тоот өрөөнд ирж авч болно. 200 тоот өрөөнд хүн байхгүй бол 202 тоот өрөөнд ирж авч болно.

Мөн номын санд 100 ширхэг ном удахгүй аваачна.

No comments: