Tuesday, February 1, 2011

Төслийн сэдвүүд

1. Тестийг текст файл хэлбэрээр холигч (Б. Галбадрах sw07d030)
2. Тестийн бөглөсөн шаблоны зургийг боловсруулагч
3. Диплом, төслийн нарийн бичгийн даргын вэб сайт
4. Програмчлалын онлайн сургалтын вэб сайт (Б. Соёмбо sw07d062)
5. Зөвлөх багшийн вэб сайт (Г. Мэнджаргал sw07d061)
6. Орчуулгын санамжийн програм
7. Орчуулгын төслийн менежерийн програм
8. Монгол ардын хөлөгт тоглоом
9. Гар утсан дээрх монгол ардын хөлөгт тоглоом (Э. Цогтбилэг sw07d072)
10. Гар утасны хоолны меню орчуулагч програм

No comments: