Monday, May 9, 2011

Ямар нэг үгээр нь хайхад хэцүү текст

Кмэдрибж-ийн Их сруглууийн сдулагааны үр днүд үнгүүдийн үэгсний бйаларл яамр драаллатай бйах нь хмаагаүй гол нь энхий бгөөөд слүүийн үэсг зөв брайнадаа бйах нь чуахл. Уичр нь хнүий бдоол үийгг үэсг нэг брүлчэн биш храин үийгг нтийэд нь ушнадг.

1 comment:

Erdenebayar Dovchindorj said...

шууд л уншигдаж байна шүү хэхэ