Thursday, October 6, 2011

ШУТИС-ийн КтМС-ийн 2011-2012 оны хичээлийн жилийн I улирлын хуваарь


Өнөөдөр туслах ажилтнаасаа авсан хуваарийг тавилаа. Өөрчлөгдсөн тохиолдолд би хариуцахгүй шүү.

No comments: