Friday, March 21, 2014

ШУТИС-ийн КТМС-ийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн намрын семестрийн Мэдээллийн Систем, Програм Хангамж мэргэжлийн магистрын төгсөлтийн ажлуудЭнд дарж татаж авна уу.

Програм хангамж

1. Эмнэлэгийн мэдээллийн систем: Өвчиний цахим түүх
2. Монгол хэлний үг зүйд машин сургах арга ашиглах нь
3. Корпус лингвистикийн аргуудаар латинаас кирилл рүү хөрвүүлэх нь
4. УХААЛАГ ТӨХӨӨРӨМЖИД ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ
5. Шийдвэрийн модыг ашиглан Монгол үгийн аймаг таних загвар
6. МОНГОЛ УЛСАД ТООН ГАРЫН ҮСГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

Мэдээллийн систем

1. ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМИЙН СУДАЛГАА
2. БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ

No comments: