Monday, August 31, 2009

Лабораторын хичээлийг нөхөж орно


Энэ долоо хоногт 126 тоот анги засвартай байгаа тул дээрх хувиараар хагас, бүтэн сайнд засвар дууссаны дараа нөхөж орно.
Лекцийн хичээл 130 тоот өрөөнд хуваарийн дагуу орно.

No comments: