Monday, May 10, 2010

Азийн онлайн олимпиадын дүнгийн талаар

Одоогоор дүн гарчихсан байгаа гэсэн мэдээ ирсэн байгаа. Хэдэн медаль байх талаар маргалдаж байгаа тул ганц хоёр цагийн дараа над руу явуулах байх.

No comments: