Wednesday, May 19, 2010

Улсын програмчлалын XX олимпиад

Эхний өдрийн бодолтууд
Хоёр дахь өдрийн өдрийн бодолтууд

No comments: