Wednesday, January 5, 2011

Электрон барааны үнэ

www.topica.mn сайт монгол сайтуудаас анх удаагаа барааныхаа үнийг шууд интернет дээр тавьж эхэлжээ.

No comments: