Sunday, January 16, 2011

ШУТИС-ийн профессор багш нарын аттестатчиллын үндсэн шалгуурРекторын 2010 оны ... тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт.

Дараагийн гурван жилд ийм шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа гэдгийг өглөө болгон санаж байгтун :D

2 comments:

Өнөржаргал said...

"Өглөө болгон санаж яв" уу хахах :))

www.ulemj.com said...

Санаж явахгүй бол болохгүй юм билээ. Оролцсон оноо авахаар зүйлүүд олон байсан боловч баримт байхгүйгээс олно оноо алдсан. Гэхдээ өмнөх аттестатчиллаас давуу нь тайлан бичүүлсэнгүй дээ