Tuesday, May 28, 2013

Түүхийг өөрчилсөн 100 хүн

2008 онд орос дахь Де Агостини хэвлэлийн газраас ийм нэртэй долоо хоног бүрийн сэтгүүл гаргаж байжээ.

Тэдгээрийг орос хэлээр эндээс үзэж болно.

No comments: