Thursday, May 30, 2013

2. I Петр (Peter the Great)
"Бүх хүмүүс худалч бөгөөд бялдууч байдаг"Их Петрийн түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг нь маш том бөгөөд тодорхойгүй юм. Түүнийг үндэсний суут хүн, соён гэгээрүүлэгч, Оросыг аврагч, хувьсгалч, Наполеон болон Робеспьер (Пушкин), христийг эсэргүүцэгч, орос юм бүхнийг үзэн ядагч, эвдэн сүйтгэгч, бузарлагч гэж нэрлэж байв. Домогт шинэчлэгч хаан оросын түүхийг үндсээр нь өөрчилсөн юм.

Шведийг ялсныхаа дараа оросын нийгэмд барууны дэвшилтэт ололтуудыг нэвтрүүлснээрээ өөрийн орны газарзүй, соёл, эдийн засгийн хил хязгаарыг өргөтгөжээ. Орос улс олон улсын тавцанд чухал үүрэг гүйцэтгэх болж их гүрний статустай болсон байна.

Харин энэ үед шинэчлэл нь энгийн ардын нуруун дээр даагдашгүй ачаа болж байв. Олон хүмүүс хүнд хөдөлмөр, цааз болон тамлалаас болж нас баржээ. Петрийн босгосон Санкт-Петербург хотыг одоог хүртэл "ясаар босгосон хот" (энэ ч бас арай хатуудсан нэр байна шүү. орч.) гэж нэрлэсээр байна.

No comments: