Saturday, November 9, 2013

Бодлого В. Математикчид ба жимс

Бодох линк: http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=2001

Хоёр математикч ойд очиж жимс түүжээ. Дараа нь сагстай жимснүүдээ жигнэж үзэхэд харгалзан a1 болон b1 жинтэй байв. Хоёр дахь математикч бүх жимсээ сагсаа хоосортол нэг дэх математикчийн сагс руу юүлээд дахин жигнэхэд жин нь харгалзан a2 болон b2 болжээ. Дараа нь нэг дэх математикч сагсан дахь бүх жимсээ хоёр дахь математикчийн сагс руу юүлэхэд жин нь харгалзан a3, b3 болсон байна. Анх нэг дэх болон хоёр дахь математикчийн сагсанд хэр жинтэй жимс байсныг ол.

Оролт

Оролт нь гурван мөрнөөс тогтоно. i-р мөрөнд (1 ≤ i ≤ 3) ai болон bi тоонууд байрлана (0 ≤ ai, bi ≤ 10 000).

Гаралт

Ганц мөрөнд нэг дэх болон хоёр дахь математикч хэр их жимс цуглуулсныг илэрхийлэх хоёр тоог гаргана.

Жишээ оролт

1 2
2 1
0 3

Жишээ гаралт

1 1

No comments: