Monday, May 11, 2009

Мэдээлэлзүйн Улсын 23-р олимпиадын дүн (товч)

1. Амар (Дархан Монтурк) 300
2. Наранбаяр (Дархан 26) 290
3. Жамсрандорж (Баянхонгор) 250
4. Өсөхбаатар (Хөвсгөл) 210
5. Мөнхжаргал (УБ Монтурк) 195
6. Дөлгөөн (?) 185

No comments: