Wednesday, September 29, 2010

ШУТИС-ийн КтМС-ийн 2010-2011 оны хичээлийн жилийн Намрын семестрийн Магистрын хичээлийн хуваарь
Энэ хуваарь дахин өөрчлөгдөхгүй байх гэж найдаж байна.

No comments: