Sunday, October 3, 2010

Амьдрал байж болох хамгийн ойрын гариг - Gliese 581gСүүн зам галактик дахь хамгийн ойрын экзо - гариг.
Зай: 20.5 гэрлийн жил.

No comments: