Saturday, January 28, 2012

Хаврын улиралд төслийн ажил удирдах сэдвүүд

Видеопрокатын газрын бүртгэлийн систем

Автовокзалын бүртгэлийн систем

Гэрийн номын сангийн програм хангамж

Хоолны жор технологийн бүртгэлийн програм

Шуудангийн салбарын програм хангамж

Хэвлэлийн газрын бүртгэлийн систем

Шувууны фабрикийн бүртгэлийн систем

Үсчний газрын бүртгэлийн систем(авчихсан)

Талхны цехийн бүртгэлийн програм

Цахим номын архив

Үнэт эдлэлийн дэлгүүрийн бүртгэлийн систем

Гурван хэмжээст огторгуйд олон объектын хөдөлгөөнийг дүрслэх нь

Ширхэгүүдийн системийг ашигласан галын дөлний загвар (авчихсан)

Генетик алгоритм ашиглан бүхэл тоон функцийн максимумыг олох програм

Объект хандалтат технологи ашигласан олон оронтой тооны машин


Сэдэв авахдаа дипломын нарийн бичиг Г. Болд-Эрдэнэд хандана уу. Дээрх жагсаалтанд сэдвийг оюутан сонгосон эсэх нь байхгүй байгаа.

No comments: