Saturday, March 7, 2009

ШУТИС, КтМС-ийн 2008-2009 оны хичээлийн жилийн хаврын семестрийн хуваарь

Хуваарийг сканердаж энд оруулснаас хойш зарим өөрчлөлт гарч магадгүйг анхаарна уу.

No comments: