Monday, March 9, 2009

cs203: Лекц №6

2 comments:

SacSpon said...
This comment has been removed by the author.
Хүдэр said...

3 хуудсыг дээр тавилаа. Сургуулийн сервер ажиллаж эхэлсэн тул одоо энд лекц тавих шаардлагагүй болов уу.