Tuesday, June 16, 2009

Дадлагад хоцорч ирсэн оюутнуудад

Бүртгүүлсэн бөгөөд бодлогын дугаараа ирж аваагүй ганц оюутан үлдсэн байна. Зайнаас суралцах хүсэлтэйг нь харгалзан үзэж бодлогын дугаар олгов.
Хоцорч бодлогын дугаар авсан оюутнууд бусдын адил 6 сардаа багтааж тайлангаа өгөхийг анхааруулъя.
3, 5 дахь өдөр суудаг бүх оюутнууд энд дарж бодлогын дугаараа үзэж болно.

No comments: