Monday, June 22, 2009

Азийн орнуудын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөлийн асуулт боловсруулагчдын 7-р уулзалт


7th ITEE questions formulation meeting

1 comment:

SekE said...

Сайн байна уу? Багшаа юм асууж болох уу? Энэ дадлага болон зуны сургалтын дүн хэзээ вебд орох вэ?