Wednesday, June 3, 2009

Зарим хэрэгтэй сайтууд

www.spoj.pl/CSMS, www.spoj.pl/ABRAMOV сайтууд дээр зарим бодлогуудын өгүүлбэр болон програмыг автоматаар шалгах боломжтой хуудсууд байгаа. Түүнийг ашиглан өөрсдийн програмын эх кодоо илгээж бодолтоо зөв эсэхийг шалгаж болно.

No comments: