Sunday, April 25, 2010

Дипломын 2-р үзлэгийн дүнЭлдэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан оюутнууд 4 дэх өдрөөс өмнө босч ирж үзүүлбэл сайн байна.

No comments: