Sunday, April 18, 2010

Сурах чин хүсэлтэнБразилийн зарим сурагчдын гэр сургуулиасаа хавцалаар зааглагдсан байдаг байна. Иймд зурагт үзүүлсэн төрлийн аргаар сургуульдаа хүрдэг ажээ. Харин шуудайн дотор дүү нь байгаа.

1 comment:

Төгөлдөр said...

Оо зоригтой.