Wednesday, April 7, 2010

КтМС-ийн програмчлалын олимпиадын дүн


Эхний зургаан байрт орсон оюутнууд тун их хэрэгтэй бол мөнгөн шагналаа ирж авч болно. 10 хувийн татвар авдаг гэдгийг анхаарна уу. Диплом хэвлэгдсэний дараа өнгөрсөн жилийн адил захирлын өрөөнд орж гардан авах болов уу.

No comments: