Thursday, June 13, 2013

11. Чарльз Дарвин (Charles Darwin)"Ямар нэг зүйлийн гарал үүслийг олж мэдэх хүслээсээ болж хүн нээлт хийдэг"Бүх зүйлийг Бурхан бүтээгээд, түүнээс хойш огт өөрчлөгдөөгүй гэж үү? Эсвэл амьд биетүүд хугацааны урсгалд аажмаар өөрчлөгдсөөр ирсэн үү? XIX зууны дундуур эрт үеэс эхлэн олон зууны турш үргэлжилсэн маргаанд Чарльз Дарвин цэг тавьжээ.
Дарвин таван жилийн турш дэлхийг тойрон "Бигль" хөлгөөр аялсан байна. Тэгж явахдаа тэрээр Галапагос ольтригийн ялгаатай арлууд дээр байгаа ижил амьтад өөр өөр зүстэй байгааг ажиглажээ. Энэ нь залуу байгаль судлаачийг байгалийн шалгарлын тухай бодоход хүргэсэн байна. Дараа нь Дарвин өөрийн алдарт "Зүйлийн гарал үүсэл" номоо гаргажээ. Маш их маргаан дагуулсан энэ номондоо эрдэмтэн эволюцийн санааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тодорхойлсон юм. Ингэснээрээ тэр үед баримтлагдаж байсан бүх амьд байгалийг Бурхан бүтээсэн гэдэг төсөөллийг няцаасан байна. Энэ нь Ньютоны нээлтээс хойш гарсан агуу том нээлт болжээ.
Харин энэ эрдэмтний өөрийнх нь тухай юуг хэлж болох вэ?

No comments: