Thursday, June 13, 2013

2012-2013 оны хичээлийн жилийн Хаврын улиралд удирдаж төгсгөсөн бакалавр оюутнууд

1. ЖАМБАЛШОНУУ БАЯРЖАРГАЛ D.SW07D040 SaaS технологи ашигласан дунд сургуулиудын дүн бүртгэлийн веб Grade registration web portal for high schools based on SaaS
2. ӨЛЗИЙДЭЛГЭР ЭРДЭНЭБОЛД D.SW09D068 SaaS технологи ашигласан дунд сургуулиудын дүн мэдээлэх веб систем Grade information web site for highschools based on SaaS
3. БОЛД ДӨЛГӨӨН D.SW09D032 Андройд утсан дээрх зарын програм Advertisement manager software for Android

No comments: