Wednesday, June 19, 2013

Хуванцар сав хүлээн авах машин (Reverse Vending Machine)

Манайд хуванцар сав тушаадаг хүмүүсийг доод давхаргынхан гэж үзэх нь бий. Харин гадаадад дэлгүүрт нь хуванцар сав хүлээн авах машин байдаг ба хэн ч тийшээгээ хуванцар лонх тушааж болдог. Тэдгээр нь тухайн дэлгүүрээс бараа авч болох тасалбар (ваучер ч гэх үү?) өгдөг юм.

No comments: