Wednesday, July 5, 1995

Ночная сторона Сатурна / Санчир гаригийн шөнийн тал / The Night Side of Saturn

Пояснение: Эта фотография Сатурна была получена в ноябре 1980 года космическим аппаратом Вояджер-1 в то время, когда он пролетал мимо этой гигантской газовой окольцованной планеты. Аппаратом была эффектно выбрана точка зрения, так что была сфотографирована ночная сторона Сатурна, который отбрасывает резкую тень поперек ярких колец. Ни один из земных телескопов не сможет сделать подобный снимок. Так как Земля находится ближе к Солнцу, нежели Сатурн, то с Земли можно увидеть исключительно дневную сторону Сатурна.

Тайлбар:
Энэ зургийг 1980 оны арван нэгэн сард Вояжер-1 сансрын хөлөг уг цагирагтай, хийн том гаригийн хажуугаар нисч өнгөрөхдөө авчээ. Аппарат дотоод нарны систем рүү харж зураг авахдаа тохиромжтой цэгийг сонгосон тул санчирын шөнийн тал болон тод цагираг дээрх сүүдрийн зургийг буулган авсан байна. Дэлхий дээрх нэг ч телескоп ийм зургийг авч чадахгүй юм. Дэлхий нь наранд Санчираас илүү ойрхон тул түүний зөвхөн наран талыг нь л харж байдаг.Explanation: This image of Saturn was made in November 1980 by the Voyager 1 spacecraft as it flew past the ringed gas giant planet. From a spectacular vantage point, looking back toward the inner solar system, the robot spacecraft recorded this view of the night side of Saturn casting a sharp shadow across the bright rings. No Earth based telescope could ever take a similar picture. Since Earth is closer to the sun than Saturn, only the day side of the planet is visible from the Earth.

No comments: