Sunday, August 5, 2012

2011-2012 онд удирдсан төгсөлтийн болон төслийн ажлын сэдвүүд

Төсөл
Матриц үржүүлэх Штрассены алгоритмын визуализатор
Хар зураг сэргээх програм
2-3 модны визуализатор
Талхны цехийн бүртгэлийн програм
Бакалавр
Контент удирдах систем
Олон оюутантай хичээлийн явцыг удирдах вэб сайт
Сошиал сүлжээний вэб сайт
Хот хоорондын тээвэр зуучийн лавлах вэб сайт
Төсөл дипломын ажлын бичиг баримтын электрон сангийн вэб сайт
Ухаалаг утасны хэрэглээ: Нийтийн тээврийн газрын зураглал
Програмуудыг хар хайрцагны аргыг ашиглан автоматаар тестлэх систем
Мэдлэг хуваалцах вэб сайт
Шалгалтын хариултын шаблон шалгах програм
Магистр
Бичвэрийг шийдвэрийн мод ашиглан ангилах нь

1 comment:

Anonymous said...

Сайн байна уу? Энэ визуализатор гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Юу хийнэ гэсэн үг вэ? Монголоор тайлбарлаж бичихгүй бол ойлгохгүй эд байна.