Tuesday, August 14, 2012

Намар удирдах дипломын ажлын сэдвүүд:


1. Хичээлийн хуваарь зохиох бодлогын математик загвар ба програм хангамж
2. Параллель корпус ашиглан үгийн аймгийг таних програм
3. Ургийн модны сангийн вэбсайт
4. Газрын зурагтай мэдээний вэбсайт
5. Хэл сурагчдын уншлагын хөтөлбөр үүсгэх програм
6. Цаг агаар мэдээлэх програм

No comments: