Tuesday, March 9, 2010

КтМС-ийн 2009-2010 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээлийн хуваарь


Сургуулийн нэг давхарт байгаа хуваариас бага зэрэг зөрж магадгүй. Гэхдээ ихэнх нь таарна. Жишээ нь миний ганц бие даалт 5-7 дээр болсон байгаа.

No comments: