Saturday, March 27, 2010

ШУТИС-ийн КтМС-ийн магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний хурал

ШУТИС-ийн КтМС-ийн магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний хурал 2010 оны 3 сарын 24-нд болж өнгөрлөө.
Оролцогчид:
1. Б. Болдхүү, "Cloud computing"
2. П. Дэлгэрмөрөн, "Semantic web"
3. Э. Энхбаяр, "Хайлтын системд бүртгэлтэй электрон худалдаа"
4. Д. Батмөнх, "Үг зүйн задлан шинжилгээний компьютер загвар"
5. А. Жаргалсайхан, "3 хэмжээст зайн сургалтын систем"
6. Б. Мөнхчимэг, "МУ-ын дээд боловсролын системд Удирдлагын мэдээллийн системийг нэвтрүүлэх чиг хандлага"
7. Д. Сүхбаатар, "Цахим засаглалд байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох нэгэн загвар"
8. Б. Батзолбоо, "Бичвэрийг кирилл, монгол хэлний хооронд хөрвүүлэх нь"
9. Н. Чулуунбаатар, "Тархмал байршил бүхий мэдрүүрийн сүлжээг хүний зүрхний зайны оношилгоонд хэрэглэх нь"
10. Ц. Сугир, "Зүсэлтийн зүрсээс хатуу биетийн найрлага тодорхойлох асуудалд"
11. Kim Young Mi, "Introduction to Corpus-Based machine translation for Korean-Mongolian languages"

Тэргүүн байр эзэлсэн А. Жаргалсайхан, Э. Энхбаяр, Kim Young Mi, Н. Чулуунбаатар нарт баяр хүргэе.

No comments: