Saturday, March 13, 2010

Уралын их сургуулийн 2010 оны аварга шалгаруулах тэмцээн. Бодлого A

Номын тавиур

Номын тавиур L урттай ба хоёр захад нь h өндөртэй хаалт байгаа. Түүний зүүн захад H өндөртэй номыг босгож тавьсан байгаа. Ном унших дуртай одой хүмүүс уг номыг тавиур дээр унагахыг хүсч байгаа. Үүний тулд тэд номны доод үзүүрийг зүүн тийш нь тавиураас салгалгүйгээр чирнэ. Энэ үед номын зүүн тал нь тавиурын зүүн хаалт дээр тулж байна. Одой хүмүүсийн эцсийн зорилго нь номыг тавиур дээр хэвтээ байрлалд оруулах явдал юм. Гэвч номын хүндийн төв хаалтнаас хэтэрхий гадагш гарвал ном доош шалан дээр унана.

Ном, тавиур болон хаалтуудын зузааныг тэг гэж үз. Номыг хөдөлгөх үед хүндийн төв нь зүүн тал руу хэр хол илүү гарахыг ол.

Оролт
h, H болон L бүхэл тоонууд (1 ≤ h < H < L ≤ 1000).

Гаралт
10^(-5) - ээс багагүй нарийвчлалтайгаар номны хүндийн төв зүүн хаалттай харьцангуйгаар хамгийн ихдээ ямар зайд очиж болохыг гаргана.

Жишээ оролт
7 120 200

Жишээ гаралт
39.850361

No comments: