Thursday, March 4, 2010

Английн түүхийн виртуал номын сан

www.bl.uk/timeline вэб рүү орж англичуудын хийсэн виртуал номын санг үзнэ үү. Ном, баримтуудыг timeline хэлбэрээр харуулсан уг сайтын онцлог юм байна. Диплом, төслийн ажилд нэг иймэрхүү сонирхолтой хэлбэрээр хийгдсэн ажил хамгаалахыг харвал сайхан байхсан.

No comments: