Wednesday, August 14, 2013

2013-2014 оны хичээлийн жилийн Намрын улиралд удирдах бакалаврын дипломын сэдвүүд

1. Текстийг латинаас кирилл рүү хөрвүүлэх Марковын далд загвар байгуулж ашиглах нь (sw09d007)
2. Салаа утгатай үгийн утгыг тодорхойлох Байесын аргыг монгол текст дээр псевдо үгийн аргаар үнэлэх нь
3. Хамгийн их энтропийн аргаар текстийг агуулгаар ангилах нь
4. Андроид үйлдлийн системтэй гар утсан дээрх монгол ардын хөлөгт тоглоом
5. Тоон гарын үсэг зурах, шалгах програм
6. Програмчлалын олимпиадын засалтыг автоматаар гүйцэтгэх програм (sw09d044)
7. Текстийг латинаас кирилл рүү хөрвүүлэхэд ангилалтын алгоритм ашиглах нь (sw08d422)
8. Лабораторын ангийн компьютерт нэвтрэх оюутны хяналтыг Active Directory ашиглан сайжруулах нь
9. Автобусны рейс шалгах диспетчер програм
10. Хуулбар процес ашигласан програмуудын харилцан үйлчлэлийн загвар

Сонирхсон төгсөх оюутнууд холбоо барина уу.

No comments: