Tuesday, August 27, 2013

ШУТИС-ийн КТМС-ийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн намрын семестрийн хичээлийн хуваарь (ПХ)

Лаборантаас өнөөдөр авсан хуваарь. Өөрчлөлт орсон байх өндөр магадлалтай. Болгоомжтой хэрэглэнэ үү.

No comments: